بنر (برنوشته) فضاسازی شب‌های قدر


این دو طرح توسط یکی از بچه‌های مسجدامام جعفرصادق(ع) و پایگاه مقاومت بسیج شهیدجعفرقوشچیحصارطهماسب (صفادشت) برای استفاده در شب‌های قدر طراحی و برای ما ارسال شده. البته نام  کانون قرآن وعترت بسوی بهشت شهرداری صفادشت و کانون فرهنگی،هنری فرزندان انقلاب مسجدامام جعفرصادق(ع)حصارطهماسب نیز بعنوان تولیدکننده اثر ذکر شده. برای دریافت روی طرح تلیک کنید:


طرح شماره 1


طرح شماره 2