ارسال طرح و محتوا

هر محتوا و طرحی که مناسب استفاده در مساجد می‌دانید برای ما ارسال کنید تا در مساجد دیگر هم استفاده بشه.

همچنین در این صفحه پیشنهادها و نیازهای گرافیکی که توسط خود شما مطرح شده، برای رفقایی که توانایی تولید دارند قرار داده شده.

 

لطفا طرح‌های خود را به همراه نام و آدرس سایت یا وبلاگ‌تون به masjednama@gmail.com بفرستید.