پرده‌نگار کل قرآن (به تفکیک جزء+به تفکیک سوره)

مدتی است که سنت حسنه قرائت قرآن در مساجد، با استفاده از فناوری‌های جدید، شکل تازه ای به خود گرفته است. استفاده از فراتاب (ویدیو پروژکتور) در مساجد باعث شده تا همه نمازگزاران بتوانند در کمترین زمان متن دعا یا قرآنی را که خوانده می‌شود، مشاهده کنند و کمبود کتب ادعیه و قرآن  در بعضی مساجد جبران شود.

چند ماهی است خادمان شما در مسجدنما با کمک بچه‌های باصفای مسجد امام حسین علیه السلام مشغول تولید و آماده سازی مجموعه پرده‌نگارها (خروجی نرم‌افزار پاورپوینت)و فایل‌های پی‌دی‌اف قرآن هستند که به برکت ماه مبارک رمضان و به همین مناسبت این فایل‌ها به تفکیک جزء به جزء و سوره به سوره تقدیم به شما عزیزان می‌شود. به امید اعتلای حقیقی مساجد با عنایت به قرآن.

جزء ها و سوره ها به مرور بارگذاری می‌شوند...


دریافت به تفکیک جزء

شماره جزء         دریافت پرده‌نگار       دریافت پی دی اف
جزء 1  دریافت
حجم: 57 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.27 مگابایت
جزء 2  دریافت
حجم: 20 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.24 مگابایت
جزء 3  دریافت
حجم: 37.3 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
جزء 4   دریافت
حجم: 35.8 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.25 مگابایت
جزء 5   دریافت
حجم: 34.8 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.23 مگابایت
جزء 6  دریافت
حجم: 41.3 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.25 مگابایت
جزء 7  دریافت
حجم: 43 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.4 مگابایت
جزء 8   دریافت
حجم: 38.4 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 9   دریافت
حجم: 38.7 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 10   دریافت
حجم: 33.7 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.21 مگابایت
جزء 11   دریافت
حجم: 38.1 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 12 دریافت
حجم: 38.8 مگابایت
دریافت
حجم : 1.3 مگابایت
جزء 13 دریافت
حجم:39.1 مگابایت
دریافت
حجم:1.31 مگابایت
جزء 14 دریافت
حجم:48 مگابایت
دریافت
حجم:1.48 مگابایت
جزء 15 دریافت
حجم:42.4 مگابایت
دریافت
حجم:1.37 مگابایت
جزء 16 دریافت
حجم: 55.5 مگابایت
دریافتی
حجم: 1.5 مگابایت
جزء 17 دریافت
حجم:42.1 مگابایت
دریافت
حجم: 1.36 مگابایت
جزء 18 دریافت
حجم:46.7 مگابایت
دریافت
حجم:1.45 مگابایت
جزء 19 دریافت
حجم:
65.1 مگابایت
دریافت
حجم:
1.79 مگابایت
جزء 20 دریافت
حجم:
39.5 مگابایت
دریافت
حجم:1.32 مگابایت
جزء 21 دریافت
حجم:41.5 مگابایت
دریافت
حجم:1.36 مگابایت
جزء 22 دریافت
حجم:41.4 مگابایت
دریافت
حجم:1.36 مگابایت
جزء 23 دریافت دریافت
جزء 24 دریافت
حجم:39.6 مگابایت
دریافت
حجم:1.33 مگابایت
جزء 25

دریافت

حجم:52.1 مگابایت

دریافت
حجم:1.56 مگابایت
جزء 26 دریافت
حجم:47.2 مگابایت
دریافت
حجم:1.46مگابایت
جزء 27 دریافت
حجم:77.8مگابایت
دریافت
حجم:2.04مگابایت
جزء 28 دریافت
حجم:39.4 مگابایت
دریافت
حجم:1.36مگابایت
جزء 29 دریافت
حجم:83.7 مگابایت
دریافت
حجم:2.17 مگابایت
جزء 30 دریافت
حجم:66.4 مگابایت
دریافت
حجم:2.55 مگابایت

دریافت به تفکیک سوره

ردیف   سوره     دریافت پرده نگار     دریافت پی دی اف
1 سوره مبارکه فاتحه   دریافت
حجم: 971 کیلوبایت
 دریافت
حجم: 549 کیلوبایت
2 سوره مبارکه بقره    دریافت
حجم: 46.9 مگابایت
  دریافت
حجم: 2.24 مگابایت
3 سوره مبارکه آل عمران  دریافت
حجم: 51.2 مگابایت

 دریافت
حجم: 1.55 مگابایت
4 سوره مبارکه نساء   دریافت
حجم: 23.4 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.55 مگابایت
5 سوره مبارکه مائده   دریافت
حجم: 40.2 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
6 سوره مبارکه انعام   دریافت
حجم: 52.3 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.43 مگابایت
7 سوره مبارکه اعراف   دریافت
حجم: 51 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.55 مگابایت
8 سوره مبارکه انفال   دریافت
حجم: 19 مگابایت
  دریافت
حجم: 926 کیلوبایت
9 سوره مبارکه توبه  دریافت
حجم: 33.6 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.2 مگابایت
10 سوره مبارکه یونس   دریافت
حجم: 26.9 مگابایت
  دریافت
حجم: 1.06 مگابایت
11 سوره مبارکه هود  دریافت
حجم:27.6 مگابایت
 دریافت
حجم:1.08 مگابایت
12 سوره مبارکه یوسف   دریافت
حجم: 24.6 مگابایت

  دریافت
حجم: 1.05 مگابایت
13 سوره مبارکه رعد دریافت
حجم:12 مگابایت
دریافت
حجم: 0.7 مگابایت
14 سوره مبارکه ابراهیم دریافت
حجم:13.1 مگابایت
دریافت
حجم: 0.8 مگابایت
15 سوره مبارکه حجر

دریافت

حجم:19 مگابایت

دریافت
حجم: 0.9 مگابایت
16 سوره مبارکه نحل  دریافت
حجم: 29.2 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.1 مگابایت
17 سوره مبارکه اسراء دریافت
حجم:24.4 مگابایت
دریافت
حجم: 1 مگابایت
18 سوره مبارکه کهف دریافت
حجم: 25.7 مگابایت
دریافت
حجم:1.02 مگابایت
19 سوره مبارکه مریم  دریافت
حجم: 19.8 مگابایت
 دریافت
حجم: 929 کیلوبایت
20 سوره مبارکه طه  دریافت
حجم: 27.6 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.06 مگابایت
21 سوره مبارکه انبیاء  دریافت
حجم: 22.8 مگابایت
 دریافت
حجم: 996 کیلوبایت
22 سوره مبارکه حج دریافت
حجم: 19 مگابایت
 دریافت
حجم: 920 کیلوبایت
23 سوره مبارکه مومنون  دریافت
حجم: 23.7 مگابایت
 دریافت
حجم: 1001 کیلوبایت
24 سوره مبارکه نور  دریافت
حجم: 18.8 مگابایت
 دریافت
حجم: 913 کیلوبایت
25 سوره مبارکه فرقان  دریافت
حجم: 16.2 مگابایت
 دریافت
حجم: 853 کیلوبایت
26 سوره مبارکه شعراء  دریافت
حجم: 41.6 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.32 مگابایت
27 سوره مبارکه نمل  دریافت
حجم: 19.8 مگابایت
 دریافت
حجم: 942 کیلوبایت
28 سوره مبارکه قصص  دریافت
حجم: 20.8 مگابایت
 دریافت
حجم: 961 کیلوبایت
29 سوره مبارکه عنکبوت  دریافت
حجم: 16 مگابایت
 دریافت
حجم: 861 کیلوبایت
30 سوره مبارکه روم  دریافت
حجم: 13.6 مگابایت
 دریافت
حجم: 814 کیلوبایت
31 سوره مبارکه لقمان  دریافت
حجم: 8.31 مگابایت

 دریافت
حجم: 698 کیلوبایت
32 سوره مبارکه سجده  دریافت
حجم: 6.87 مگابایت
 دریافت
حجم: 663 کیلوبایت
33 سوره مبارکه احزاب  دریافت
حجم: 19.2 مگابایت

 دریافت
حجم: 919 کیلوبایت
34 سوره مبارکه سبا  دریافت
حجم: 13.1 مگابایت
 دریافت
حجم: 800 کیلوبایت
35 سوره مبارکه فاطر  دریافت
حجم: 11.7 مگابایت

 دریافت
حجم: 778 کیلوبایت
36 سوره مبارکه یس  دریافت
حجم: 16.8 مگابایت

 دریافت
حجم: 865 کیلوبایت
37 سوره مبارکه صافات  دریافت
حجم: 33.1 مگابایت
 دریافت
حجم: 1.15 مگابایت
38 سوره مبارکه ص  دریافت
حجم: 17.7 مگابایت
 دریافت
حجم: 885 کیلوبایت
39 سوره مبارکه زمر  دریافت
حجم: 18.3 مگابایت
 دریافت
حجم: 913 کیلوبایت
40 سوره مبارکه غافر  دریافت
حجم: 19.4 مگابایت
 دریافت
حجم: 927 کیلوبایت
41 سوره مبارکه فصلت دریافت
حجم: 12.4 مگابایت
 دریافت
حجم: 781 کیلوبایت
42 سوره مبارکه شوری  دریافت
حجم: 13 مگابایت
 دریافت
حجم: 792 کیلوبایت
43 سوره مبارکه زخرف  دریافت
حجم: 18.2 مگابایت
 دریافت
حجم: 894 کیلوبایت
44 سوره مباکه دخان  دریافت
حجم: 11.3 مگابایت
 دریافت
حجم: 748 کیلوبایت
45 سوره مبارکه جاثیه  دریافت
حجم: 8.22 مگابایت
 دریافت
حجم: 689 کیلوبایت
46 سوره مبارکه احقاف  دریافت
حجم: 9.21 مگابایت
 دریافت
حجم: 720 کیلوبایت
47 سوره مبارکه محمد  دریافت
حجم: 9.48 مگابایت
 دریافت
حجم: 721 کیلوبایت
48 سوره مبارکه فتح  دریافت
حجم: 8.83 مگابایت

 دریافت
حجم: 711 کیلوبایت
49 سوره مبارکه حجرات  دریافت
حجم: 5.47 مگابایت
 دریافت
حجم: 638 کیلوبایت
50 سوره مبارکه ق  دریافت
حجم: 9.15 مگابایت

 دریافت
حجم: 710 کیلوبایت
51 سوره مبارکه ذاریات  دریافت
حجم: 11.6 مگابایت
 دریافت
حجم: 757 کیلوبایت
52 سوره مبارکه طور  دریافت
حجم: 9.5 مگابایت
 دریافت
حجم: 714 کیلوبایت
53 سوره مبارکه نجم  دریافت
حجم: 11.9 مگابایت
 دریافت
حجم: 758 کیلوبایت
54 سوره مبارکه قمر  دریافت
حجم: 10.7 مگابایت
 دریافت
حجم: 735 کیلوبایت
55 سوره مبارکه الرحمن  دریافت
حجم: 14.5 مگابایت
 دریافت
حجم: 806 کیلوبایت
56 سوره مبارکه واقعه  دریافت
حجم: 17.5 مگابایت
 دریافت
حجم: 857 کیلوبایت
57 سوره مبارکه حدید  دریافت
حجم: 8.36 مگابایت
 دریافت
حجم: 697 کیلوبایت
58 سوره مبارکه مجادله  دریافت
حجم: 6.71 مگابایت
 دریافت
حجم: 661 کیلوبایت
59 سوره مبارکه حشر  دریافت
حجم: 6.64 مگابایت

 دریافت
حجم: 660 کیلوبایت
60 سوره مبارکه ممتحنه  دریافت
حجم: 4.74 مگابایت
 دریافت
حجم: 618 کیلوبایت
61 سوره مبارکه صف  دریافت
حجم: 3.93 مگابایت
 دریافت
حجم: 603 کیلوبایت
62 سوره مبارکه جمعه  دریافت
حجم: 2.96 مگابایت
 دریافت
حجم: 581 کیلوبایت
63 سوره مبارکه منافقون  دریافت
حجم: 3.02 مگابایت
 دریافت
حجم: 583 کیلوبایت
64 سوره مبارکه تغابن  دریافت
حجم: 4.53 مگابایت
 دریافت
حجم: 613 کیلوبایت
65 سوره مبارکه طلاق  دریافت
حجم: 4.39 مگابایت
 دریافت
حجم: 617 کیلوبایت
66 سوره مبارکه تحریم  دریافت
حجم: 4.06 مگابایت
 دریافت
حجم: 605 کیلوبایت
67 سوره مبارکه ملک  دریافت
حجم: 6.55 مگابایت
 دریافت
حجم: 656 کیلوبایت
68 سوره مبارکه قلم  دریافت
حجم: 10.1 مگابایت
 دریافت
حجم: 719 کیلوبایت
69 سوره مبارکه الحاقه  دریافت
حجم: 9.9 مگابایت
 دریافت
حجم: 715 کیلوبایت
70 سوره مبارکه معارج  دریافت
حجم: 8.49 مگابایت
 دریافت
حجم: 688 کیلوبایت
71 سوره مبارکه نوح  دریافت
حجم: 5.88 مگابایت
 دریافت
حجم: 637 کیلوبایت
72 سوره مبارکه جن  دریافت
حجم: 6.04 مگابایت

 دریافت
حجم: 643 کیلوبایت
73 سوره مبارکه مزمل  دریافت
حجم: 15.3 مگابایت
 دریافت
حجم: 2.25 مگابایت
74 سوره مبارکه مدثر  دریافت
حجم: 10.6 مگابایت
 دریافت
حجم: 726 کیلوبایت
75 سوره مبارکه قیامت  دریافت
حجم: 7.66 مگابایت
 دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
76 سوره مبارکه انسان  دریافت
حجم: 6.45 مگابایت
 دریافت
حجم: 650 کیلوبایت
77 سوره مبارکه مرسلات  دریافت
حجم: 9.42 مگابایت
 دریافت
حجم: 699 کیلوبایت
78 سوره مبارکه نبا  دریافت
حجم: 7.69 مگابایت
 دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
79 سوره مبارکه نازعات  دریافت
حجم: 8.72 مگابایت
 دریافت
حجم: 690 کیلوبایت
80 سوره مبارکه عبس  دریافت
حجم: 7.83 مگابایت
 دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
81 سوره مبارکه تکویر  دریافت
حجم: 7.07 مگابایت
 دریافت
حجم: 625 کیلوبایت
82 سوره مبارکه انفطار  دریافت
حجم: 3.97 مگابایت
 دریافت
حجم: 588 کیلوبایت
83 سوره مبارکه مطففین  دریافت
حجم: 6.85 مگابایت
 دریافت
حجم: 661 کیلوبایت
84 سوره مبارکه انشقاق  دریافت
حجم: 5.04 مگابایت
 دریافت
حجم: 615 کیلوبایت
85 سوره مبارکه بروج  دریافت
حجم: 6.98 مگابایت
 دریافت
حجم: 2.24 مگابایت
86 سوره مبارکه طارق  دریافت
حجم: 3.59 مگابایت
 دریافت
حجم: 586 کیلوبایت
87 سوره مبارکه اعلی  دریافت
حجم: 3.93 مگابایت
 دریافت
حجم: 597 کیلوبایت
88 سوره مبارکه غاشیه  دریافت
حجم: 5.16 مگابایت
 دریافت
حجم: 617 کیلوبایت
89 سوره مبارکه فجر دریافت
حجم: 5.96 مگابایت
دریافت
حجم: 638 کیلوبایت
90 سوره مباکه بلد  دریافت
حجم: 4.1 مگابایت
 دریافت
حجم: 597 کیلوبایت
91 سوره مبارکه شمس  دریافت
حجم: 3.28 مگابایت
 دریافت
حجم: 580 کیلوبایت
92 سوره مباکه لیل  دریافت
حجم: 4.28 مگابایت
 دریافت
حجم: 603 کیلوبایت
93 سوره مبارکه ضحی  دریافت
حجم: 2.53 مگابایت
 دریافت
حجم: 566 کیلوبایت
94 سوره مبارکه شرح  دریافت
حجم: 2 مگابایت
 دریافت
حجم: 552 کیلوبایت
95 سوره مبارکه تین  دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
 دریافت
حجم: 556 کیلوبایت
96 سوره مبارکه علق  دریافت
حجم: 3.96 مگابایت
 دریافت
حجم: 594 کیلوبایت
97 سوره مباکه قدر  دریافت
حجم: 1.51 مگابایت
 دریافت
حجم: 545 کیلوبایت
98 سوره مبارکه بینه  دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
 دریافت
حجم: 566 کیلوبایت
99 سوره مبارکه زلزله  دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
 دریافت
حجم: 555 کیلوبایت
100 سوره مبارکه عادیات  دریافت
حجم: 2.55 مگابایت
 دریافت
حجم: 568 کیلوبایت
101 سوره مبارکه القارعه  دریافت
حجم: 2.52 مگابایت
 دریافت
حجم: 563 کیلوبایت
102 سوره مبارکه تکاثر  دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
دریافت
حجم: 553 کیلوبایت
103 سوره مبارکه عصر  دریافت
حجم: 1.16 مگابایت
 دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
104 سوره مبارکه همزه  دریافت
حجم: 2.18 مگابایت
 دریافت
حجم: 559 کیلوبایت
105 سوره مبارکه فیل  دریافت
حجم: 1.51 مگابایت
 دریافت
حجم: 544 کیلوبایت
106 سوره مبارکه قریش  دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
 دریافت
حجم: 542 کیلوبایت
107 سوره مبارکه ماعون  دریافت
حجم: 1.84 مگابایت
 دریافت
حجم: 551 کیلوبایت
108 سوره مبارکه کوثر  دریافت
حجم: 957 کیلوبایت
 دریافت
حجم: 533 کیلوبایت
109 سوره مبارکه کافرون  دریافت
حجم: 1.67 مگابایت
 دریافت
حجم: 544 کیلوبایت
110 سوره مبارکه نصر  دریافت
حجم: 1.16 مگابایت
 دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
111 سوره مبارکه مسد  دریافت
حجم: 1.49 مگابایت
 دریافت
حجم: 542 کیلوبایت
112 سوره مبارکه اخلاص  دریافت
حجم: 1.31 مگابایت
 دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
113 سوره مبارکه فلق  دریافت
حجم: 1.49 مگابایت
 دریافت
حجم: 541 کیلوبایت
114 سوره مبارکه ناس  دریافت
حجم: 1.64 مگابایت
 دریافت
حجم: 543 کیلوبایت

 
اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در پلاس

نظرات (۶۶)

سپاس و خسته نباشید از همه شما عزیزان
با اجازه من استفاده میکنم از پرده نگارها
علی یارتون حق نگهدارتون
پاسخ:
خدا خیرتون بده
باید همه فایل ها را در قالب یک فایل فشرده کرده و برای دانلود قرار دهید، این برای وقت و اعصاب کاربر بهتر است. همچنین باید باکس اظهار نظر را بالای نظرات باشد تا کسی که می‌خواهد پیامی بنویسد مجبور نباشد این صفحه بلند را تماما طی کند.
پاسخ:
با تشکر
سلام جزئ 23 سوره یس اسلاید 39 ایه 65 اشتباه است
پاسخ:
سلام بر شما و سپاس
 • مجتبی قاسم زاده تهرانی
 • با سلام. برای نمایش آیات روی ویدئوپروژکتور نرم افزاری مخصوص طراحی کرده ایم که خوب است معرفی کنید:

  https://azzahra.web.app

  فقط کافیست یک بار این سایت را باز کنید و از قسمت تنظیمات روی «نصب» کلیک کنید تا روی دستگاه شما (چه کامپیوتر و چه موبایل نصب شود). روی کامپیوتر با کلیدهای جهتی و روی موبایل با ضربه زدن به قسمت راست یا چپ صفحه می‌توانید بین آیات جابجا شوید.

  ویژگی‌های نرم افزار:
  طراحی شده به صورت اختصاصی برای نمایش آیات روی ویدئوپروژکتور
  امکان استفاده از نرم افزار به صورت اینترنتی و بدون نیاز به نصب
  استفاده از ترجمه روان و بسیار زیبای جناب علی ملکی
  امکان نصب نرم افزار و استفاده از آن به صورت کاملا آفلاین و بدون اینترنت
  جلوگیری از خاموش شدن صفحه نمایش

  حتی اگر بخواهید می‌توانید صفحه نمایش گوشی خود را روی ویدئوپروژکتور بیندازید، اگر ویدئوپروژکتور مسجد قدیمی است و فاقد این قابلیت می‌باشد با تهیه کردن یک دانگل HDMI می‌توانید با همان ویدئوپروژکتور قدیمی نیز صفحه موبایل را روی پرده بیندازید. به این شکل نیاز به تهیه یک کامپیوتر مخصوص این کار در مسجد نیست و از این نرم افزار برای تلاوت روزانه قرآن مساجد نیز می‌توان استفاده کرد.

  نسخه موبایلی این برنامه در کافه بازار نیز موچود است (تحت عنوان « قرآن پروژکتور »).
  پاسخ:
  سلام بر شما
  خدا خیرتون بده
 • مسجد جامع قاینات
 • اجرتون با خدا

  با اجازه من این پاور ها رو بوسیله پروژکتور در مسجد نمایش می د هم

  باتشکر از زحمات شما
 • محمد کاخکی گل
 • سلام علیکم
  امکان داره پرده نگار یک صفحه قرآن با لحاظ نموئن لینک سریع خوانی همزمان قرآن رو هم طراحی و بارگذاری بفرمایید چرا که در کاهش زمان و استفاده حداکثری مستمعین مفید است
  باتشکر فراوان. واقعاً عالی بود و به کارم آمد. کلی ثواب کردید.
  پاسخ:
  خواهش می کنم سلامت باشید
 • روابط عمومی ضیاءالصالحین
 • باسلام و آرزوی توفیقات روزافزون
  ما این کار شما را بازنشر داده ایم، ولی همانطور که در نظرات فوق هم اشاره شده، ایراداتی داره این کار مثل سوره یاسین که
  آیه 41 در جای نادرست نوشته شده و در حقیقت آیه 41 این سوره نیست.
  آیه 65 هم دچار ایراد هست. آیه ای که آمده آیه 65 سوره قصصه و نیز سوره یاسین در این کار 84 آیه دارد!!!!!
  لذا خواستم ببینم اینکه نوشته شده تصحیح میشه (سال 96)، کی إن شاءالله اتفاق می افته؟
  موفق باشید
  سلام مجدد، زحمت کشیده اید و کار مبارکی انجام داده اید. با رفع اشکالات عنوان شده آن را ماندگار و یادگار فرمائید. تقبل الله
  سلام.ضمن تشکر از زحمات و کار ارزشمندتان؛ اندازه و ابعاد جزء سوم کوچک است و در پرده و نمایشگرهایی که نصب کرده ایم کامل نمایش داده نمی شود. لطفا در صورت امکان اصلاح شود. ممنون
  سلام خدا اجرتون بده کارتون حرف نداره بسیاااااار عالی
  باسلام و تشکر از زحماتتان عالی بودند
 • هادی غلامین
 • باسمه تعالی
  با سلام و تحیت و عرض خداقوت خدمت شما عزیزان.
  همه کارهای شما با ارزش و کاربردی است و البته به صورت خاص پرده نگار مربوط به آیات قرآن؛
  ولی من هم با یکی از کاربران دیگر که پیشنهاد بازنگری کلی داده بود موافقم.
  مثلا چند موردی که بنده با دقت در چند صفحه به دست آوردم عبارتند از :
  1- جا افتادن آیه 67 سوره مؤمنون؛
  2- جا افتادن کلمه عظیم در آخر آیه 14 سوره نور؛
  3- جا افتادن حرف یا از ابتدای آیه 21 سوره نور؛
  4- جا افتادن عبارت "تبدون و ما تکتمون (29)" از آخر آیه 29 سوره نور

  به نظرم بهتر است یکی از بزرگواران مامور شود تا کل فایل ها را بررسی کند و اصلاحات کامل انجام شود تا چند اشتباه باعث کاستن از ارزش این کار عظیم نشود.
  اجرکم عندالله
  سلام
  یک حرف از ابتدای جزء 21 آیه 41 سوره روم جا افتاده؛ لطفاً اصلاح کنید.
  با سلام و عرض ادب و تشکر از زحمات شما باطلاع میرسانم جهت استفاده از این دعا در مجموعه مکتب وحی و بعلت برنامه ریزی قبلی مسئولین پخش مجموعه مکتب وحی که حتما باید متن مورد نیاز خود را از سایت مجموعه مکتب وحی و قبل از مراسم دریافت نمایند، بنا بر این از این اثر سودمند شما در این کار خیر ((( با ذکر منبع و لینک))) استفاده گردید.
  http://maktabevahygilan.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/journal-of-science-and-religion/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
  همچنین از شما دعوت میکنیم در صورت نیاز از آثار ما به هر طریق که علاقمندید استفاده نمایید.
  موفق و پیروز باشید.
  محمد صادق
  سلام خدا اجرتون بده بنده طلبه هستم و در نهاد رهبری در دانشگاه کار میکنم خیلی مفید هستن تمام محصولاتتون
 • مرتضی حسن زاده
 • اجرتون با خود قرآن انشاله خیلی مفید با طراحی همه پسند
  سلام.❧
  لطفا در مورد امام زمان(عج) تو سایتتون مطلب بذارید.✿
  خیلی از بچه ها امام زمان(عج) رو دوست دارند و کلی هم در مورد ایشون براشون سوال پیش میاد.❤
  ممنون میشم.♡

  پاسخ:
  سلام بر شما
  ان‌شاءالله مطالب امام‌زمانی بیشتری می‌گذاریم
  در ضمن، در مدرسه‌نما madresenama.ir هم تابلو اعلانات ویژه نوجوانان داریم.
  از قسمت های مختلف سایت بازدید کردم.بسیار خوب بود.
  اما پرده نگار قرآن چون دارای اشتباهاتی هست بهتر است از روی سایت بردارید و بعد از اصلاح دوباره بارگزاری کنید.
  مثلا صفحه 399 آیه 24 سوره عنکبوت ما کان جواب قومه آمده که غلط است و عبارت صحیح در قرآن فما کان جواب قومه می باشد.
  این کار خوبی نیست که هر روز یک نفر یک اشتباه و غلط در عبارات قرآن در پرده نگار را بگوید و بعد شما اصلاح کنید. بهتر است اصلاح کلی صورت گیرد.
  سلام
  لطفا از یک ایمیل ایرانی برای سایت خوبتون استفاده کنید نه جیمیل!!!
  مثل : پست الکترونیکی ایران و چاپار ...
  هر چند بهتره که یک سرور ایمیل اختصاصی برای سایت خودتون و مساجد درست کنید:
  مثل:
  masjednama@masjed.ir
  سلام
  تنها راه تشکر از شما اجرایی کردن این محتوا ها هست.
  اجرکم عند الله
  پاسخ:
  سلام بر شما
  جزاک الله خیرا
  اجرکم عندالله...
  پاسخ:
  سلام و سپاس
 • مژگان قاسمی
 • با سلام و خسته نباشید
  ممنون از زحمات شما
  آیه 65 سوره یاسین اشتباه هست و باعث شده تا آخر سوره شماره آیات اشتباه باشه
  خواهش می کنم مجددا بررسی بفرمائید
 • داود کوهساریان
 • سلام لطفا ایات با دقت بیشتری قرار داده شود تا خدای ناکرده تحریف صورت نگیرد.
  ابتدای ایه 41سوره مائده با عبارت یاایها الرسول آغازمیشود ولی در پرده نگار با عبارت ایها الرسول شروع شده.
  پاسخ:
  سلام
  ممنون از دقت نظرتون
  ان‌شاءالله  تصحیح می‌شه
 • محمدرضا کوهساری
 • باسلام - در جزء پنجم -سوره نساء ایه 43 قسمت انتهایی ایه وجود ندارد( ان الله کان عفوا )
  پاسخ:
  سلام
  ممنون از دقت نظرتون ان‌شاءالله تصحیح می‌شه
  سلام خیلی ممنون علی است
  فقط اگه قرآن رو به صورت صفحه به صفحه بذارین عالی می شه
  باز هم ممنون از لطفتون
  سلام
  دستتون درد نکنه واقعا ممنونم
  خیلی دنبال پاورپوینت با ترجمه فارسی بودم
  عجرتون با امام رضا
  پاسخ:
  سلام و سپاس
  خیلی عالی خدا قوت
  اینکه با حروف درشت و واضح نوشته شده و معانی هم ذکر شده عالیه
  خیلی راحت میشه ختم را به همراه درک معانی انجام داد
  تشکر
  بسیار عالی تشکر
  سلام و درود
  فقط می توانم بگویم "سلام علیکم"
  من اگر این فایل های با ارزش و گران شمارا با دو زبان روسی و تاجیکی ترجمه کنم، از شما عزیزان باید اجازه بگیرم؟
  چه کار کنم؟!؟
  منتظر جوابتونم بزرگواران
  09331997879
  پاسخ:
  سلام
  این یک همکاری گران‌بها است. فقط اگر زحماتتون رو به ما هم بدید ممنون می‌شیم
  از زحماتتان بسیا متشکرم
  از اینکه پاور ها را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می دهید متشکرم
  پاسخ:
  سلام بر شما
  ممنون از لطفتون
  لطفا به جای پاورپوینت بفرمائید پرده‌نگار
  ما نگران زبان فارسی هستیم
  سلام علیکم
  خدا قوت بابت مطالب ارزنده و مفیدتون و همچنین زحماتی ک شما عزیزان میکشید.
  عزر میخوا مشکلی در تفکیک سوره ها وجود داره برای مثال وقتی پرده نگار سوره مبارکه تکویر را دانلود میکنم سوره ی انفطار نمایش داده میشود و هنگام دانلود سوره انفطار سورهی مطففین دانلود میشود...
  با تشکر در پناه حق
  پاسخ:
  سلام بر شما
  ممنون از تذکرتون
  اصلاح شد
  سلام
  خسته نباشید
  خدا قوت
  کار بسیار زمان بر و بزرگی انجام داده اید
  اجرتان با خداوند رحیم
  پاسخ:
  سلام
  ممنون از لطف شما

  باسلام، واقعا سایت مفید و الهام بخشی دارید مخصوصا برای بچه های مساجد سراسر کشور، خدا خیرتان دهد.
  پاسخ:
  سلام بر شما
  ممنون از لطفتون
  با عرض سلام و خداقوت
  واقعا عالی بود. از کلیه زحمات برادرانی که در این اجر عظیم سهیم هستند و تلاش میکنند قدردانی میکنم. اجرتون به عزیز زهرا(عج)
  پاسخ:
  سلام برادر
  ممنون از لطفتون، زحمت اصلی رو شما در مساجد، در خط مقدم کار فرهنگی می کشید
  انشاءالله مورد رضایت صاحب الامر باشه
  با سلام و خدا قوت
  لطفا دانلود یکجای فایلها رو بگذارید
  پاسخ:
  سلام بر شما
  به علت حجم زیاد،‌ امکان‌پذیر نیست.
  با سلام مجدد. اوایل سوره آل عمران درست هست ولی یک صفحه اشتباهی سوره الطور درج شده و با شماره اشتباهی صفحه . ولی آیاتش درست است.
  پاسخ:
  سلام برادر
  بررسی کردیم چنین مساله‌ای در سوره آل عمران نبود
  با عرض سلام و تشکر ویژه از مطالبتون بسیار استفاده میکنم

  در صورت امکان فایل های موجود را در یک فایل زیپ هم قرار دهید تا یکجا هم دانلود شود متشکرم
  در PDF جز3 به جای سوره آل عمران چند صفحه اول اشتباهی است و سوره الطور است.از صفحه 49 رفته صفحه 523.
  لطفا فایل جدید را بارگذاری فرمایید
  با سلام
  سپاس از زحمات شما
  در PDF جز3 به جای سوره آل عمران چند صفحه اول اشتباهی است و سوره الطور است.از صفحه 49 رفته صفحه 523.
  با تشکر
  پاسخ:
  سلام بر شما
  سپاس از دقت نظر و تذکرتون
  مسئله رو به دوستان مسجدی‌مون عرض کردیم، اصلاح انجام شد
  موفق باشید
  با سلام ممنون از لطف شما. فایل های سوره آل عمران و نحل کی آماده میشه
  پاسخ:
  سلام بر شما
  به همت دوستان مسجدی ما این فایل‌ها هم آماده شده و در اختیار دوستان مسجدنماست
  با سلام . سوره 88 فایل PDF ندارد. لطفا بار گذاری فرمایید. ممنون از زحمات شما
  پاسخ:
  سلام بر شما
  اصلاح انجام شد
  سپاس از لطف شما
 • محمدرضا کوهساری
 • لطفا به نظر داود کوهساریان رسیدگی شود.
  باتشکر
  پاسخ:
  سلام 
  سپاس از دقت نظر شما
  نکته‌ای که فرمودید به دوستان مسجدی ما اطلاع داده شده و این عزیزان  کار را اصلاح کردند
  موفق باشید
 • محمدرضا کوهساری
 • با سلام مجدد
  تقدیر و تشکر فراوان به خاطر زحمات بسیار شما. کارتون واقعا عالی بود
  سلام واقعا عالیه خیلی ممنونم ما خیلی استفاده می بریم دسترسی سریع و آسان مدتها به دنبالش بودم رمز و بیا و برو نداشت عالیه
  پاسخ:
  سلام بر شما
  خواهش می‌کنم.
  نیازهای مسجدی خود را عنوان کنید. چه‌بسا بخشی از مخاطبان ما آن را پاسخ داده باشند/بدهند.
 • محمدرضا کوهساری
 • سلام.
  با تشکر از زحمات شما خیلی عالی بود کار شما فقط اگر زمینه ی پاور پوینت رو برای سال های بعد عوض کنید ممنون میشیم.
  با تشکر
  پاسخ:
  سلام بر شما
  تغییر پس‌زمینه پرده‌نگارها یعنی طراحی مجدد و بارگزاری مجدد حجم عظیمی از محتوا!
  همین طرح فعلی خوب است، راضی باشید!
 • سید رضا عزیزی
 • سلام/باتشکر
  اگه بر اساس صفحه بود خیلی خوب میشد
  چون در اکثر مساجد بعدنماز 1صفحه قرآن هم می خونند
  ضمن اینکه پیدا کردن آیات هم خیلی راحتر بود
  بازم متشکریم
  خدا قبول کنه انشاالله وتوفیفات تون رو بیشتر
  پاسخ:
  سلام و سپاس
  بالای صفحات سمت چپ شماره صفحه نیز نوشته شده است
 • ابوذر فلاحی
 • خدا خیرتون بده وقتی خط قرآن درشت و خوانا باشه دلت می خواد بیشتر بخونی واقعا عالی بود .
 • محسن طالبی
 • با سلام و عرض خسته نباشید
  بسیار کار زیبا و مفیدی بود، ما از این قرآن مخصوص ویدیو پروژکتور در یکی از وزارتخانه های مهم برای قرائت دسته جمعی روزانه در ماه مبارک رمضان استفاده کردیم، مطمئنا شما هم در ثواب این برنامه شریک بودید.
  التماس دعا
 • داود کوهساریان
 • سلام مجدد درصورت امکان جزءروز بعد راقراردهید . باتوجه به 29روزبودن ماه رمضان معمولا درروزهای قبل بیشتر قرائت میشود تاجزء سی ام هم تلاوت شود.
 • داود کوهساریان
 • سلام ضمن تقدیر وتشکر اززحمات شما عزیزان. درجزء25سوره شوری آیه 6 کلمه بوکیل نبود.درآیه 84 سوره زخرف حرف فا در اول ایه اضافه می باشد
  پاسخ:
  سلام بر شما
  سپاس از دقت نظر و تذکرتون
  به همت دوستان مسجدی ما اصلاح انجام شد
  سپاس
 • قدیر پیری
 • با سلام . ممنون از زحمات بی دریغتان و البته بسی شایسته و ارزنده . لطفا فونت بکار رفته را معرفی می فرمایید. متشکر . قدیر پیری . آذرشهر (تبریز)
  پاسخ:
  سلام بر شما
  ممنون از لطف شما
  قلم (فونت) های به کار رفته از نرم افزار قلم برتر است به نام‌های نسخ و جلال
  سلام ضمن تشکر ما روزانه از فایل های شما استفاده می کنیم.
  لطفا اگه ممکنه یک ساعت قبل از نماز ظهر بارگذاری کنید
  امروز جزء 23 را نداریم
  سلام
  این پرده نگاز قران کریم خیلی عالی هست
  فقط این جزء بیستم هنوز نیومده . چی شده؟

  اجرکم عندالله
  پاسخ:
  سلام بر شما
  جز بیست و یکم هم بارگزاری شده است.
 • امیر جوهری
 • با سلام وخدا قوت .واقعا کارتون عالیه. خدای علی (ع) به شما اجر دهد .دست مریضاد ان شاء الله
  سلام.کار شایسته و در خور تقدیر را انجام می دهید.امید که همواره مورد لطف وعنایت حق تعالی قرار بگیرد
  از خداوند منان توفقیات همه دستاندرکاران مجموعه را خواستارم.کریمی رهنما/کارشناس مسائل فرهنگی
  پاسخ:
  سلام بر شما
  خواهش می‌کنم.
  ان‌شاءالله بیش از پیش برکت داشته باشد و در سطحی دیگر همگان بیش از پیش از پرتو قرآن بهره‌مند بشوند.
  سلام وتشکر اجرکم عندالله
  پاسخ:
  سلام بر شما
  ان‌شاءالله همیشه سرباز فدایی بمانید.
  یاعلی مدد
  باسلام و احترام،

  باتوجه به نزدیکی شبهای قدر سوره های روم دخان و عنکبوت رو سریع تر بارگذاری نمائید.

  باتشکر فراوان
  سلام.خوب است
  (استفاده از محتواها و طرح ها برای همه و در همه جا آزاد است. حتی در صورت حذف نشان "مسجد نما"ی گوشه طرح ها!)
  انشاالله خدا، اخلاص شما را به ما هم عطا فرماید.
  سلام و خدا قوت
  تشکر بابت زحماتتون، فقط یه سوال دارم، این که از ترجمه ی کدوم مترجم استفاده کرده اید؟
 • معاونت فرهنگی و تبلیغات دانشگاه بقیة الله(عج)
 • سلام علیکم
  لازم میدانیم از شما بزرگواران عزیز به خاطر زحمات و تلاش های بی دریغتان در جهت ارائه محتواهای دینی در قالب های بکر و زیبا، تشکر و قدردانی نماییم.
  با آرزوی توفیق روزافزون برای مجموعه ی مسجدنما
  سلام واقعا" عالی و کاربردیه ، خدا خیرتون بده . ما که خیلی ازش استفاده خواهیم برد.
  خدا قوت
  الهی شهید بشیم با همدیگه
  واقعا عالی
  دمتون گرم و خداقوت
  سلام. خداخیرتون بده

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی