ایده و طرح تربیتی یک قدم برای فرج

این طرح مشابه  طرح «یک قرار زهرایی» است. (اینجا: +)

شیوه اجرا:

1. یک مقدمه‌چینی جزئی برای بچه‌ها در جهت ایجاد انگیزه، ایجاد عطش و جذابیت  برای شرکت در قرار.

2. چاپ در کاغذهای رنگی یا چاپ برگه ها و چسباندن در کارت پوستال های کوچک متناسب با فضای عید نیمه شعبان

3. بیان این نکته که شرکت در طرح اجباری نیست اما با برداشتن برگه باید به آن عمل کنید!

4.- برش دادن برگه‌ها، قرار دادن در یک صندوق و یا هرچیز دیگر و درخواست از حاضران که نیت کرده و با چشم بسته یک برگه قرار بردارند.

5. ضرورت وجود یک جوان با جذابیت‌های رفتاری نسبی و اهل عمل برای اجرای طرح

مکان اجرا: مسجد (نصب صندوق در جایگاه مشخص) / بین بچه های حلقه های صالحین/ مهم تر از همه خانواده‌ها!

توضیح:

 «ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

تا در اوضاع خود و جامعه و جهان تغییری ایجاد نکنیم ، از جانب خدا تغییری در وضعی