کار تشکیلاتی ۲۹۷ | نه به تک‌روی تشکل یعنی مجموعه‌ای

نه به تک‌روی

تشکل یعنی مجموعه‌ای از افراد که بر اساس آرمان مشترک و ایمان مشترک و باور مشترک و نقطه‌نظرهای مشترک گرد هم می‌آیند تا جماعت بشوند که «یدالله مع الجماعه»؛ به خصوص تا بتوانند زمینه را برای رشد اخلاق کار دسته‌جمعی و برای رشد استعدادها و شناخت و تربیت کادرها و تهیه برنامه‌ها و قبول مسئولیت اجرای برنامه‌ها هموارتر کنند. این تعریف تشکیلات از نظر ماست.

بنابراین تشکیلات وسیله‌ای است برای بهتر انجام دادن مسئولیت‌ها و خودسازی. آدم‌های منفرد غالباً با خصلت تک‌روی بار می‌آیند و از مجموعه تک‌روها به زحمت می‌شود یک مجموعه فعال ساخت. رشد اخلاق دسته‌جمعی خود یکی از ارزش‌های تشکیلات است.