امام روح‌الله ۲۹۵ | نماز سیاسی

نماز سیاسی

من امیدوارم که این نماز جمعه در ایران، آن محتوای اصیل خودش را که در صدر اسلام داشته است، احیا کند. باید ما وضع