۱۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسجد نما» ثبت شده است

اینو خوندی؟ | مجموعه نمایشگاهی معرفی کتاب " این البکائون "

این البکائون هدر

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی کتاب خوانی طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۲ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

پوستر | و گویند ما را از حسین علیه السلام جدا نکنید...


دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر  زیبا با موضوعی درباره ی امام حسین علیه السلام  طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۸ | آیت الله جاودان

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر  زیبا با موضوعی درباره ی علما و عارفان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

حدیث | تنبلی

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر  زیبا با موضوعی درباره ی حدیث از امام باقر طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۷ | شهید حججی و سپاه

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

کارت امتیاز | بسته امتیازی پرتلاش مثل ستاره ها!

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک بسته ی زیبا با موضوع امتیاز شهدا طرح شهدا طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

یمن | ۲۰۱۸

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی یمن طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۱ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

حدیث | رضایت والدین

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی رضایت والدین  طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۶ | حیف نیست؟

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و زندگی شان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

از این جا شروع شد ۵ | دوید به سمت خیابان...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و زندگی شان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.
۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۵ | شهید عباس کریمی...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و زندگی شان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.
۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۴ | شهید نیری...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و زندگی شان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.
۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

پوستر | به وقت تهران...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی مدافعان حرم و امنیت ما طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.
۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده۵۳ | انتقاد از علامه...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و عالمان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.
۱ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

دل بده ۵۱ | شهید محمد هادی ذوالفقاری...

دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی شهدا و عالمان طراحی کردند که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل